יתרו ספר שמות פרשת שבוע

פרשת יתרו – מדוע בקש יתרו שיקבלו את פניו?

מכיון שהיה יתרו מחפש את האמת בכל כוחו, מתעוררת תמיהה על מעשה אחד שלו: יתרו הגיע אל משה, אל המדבר. יתרו, שבקשת האמת בערה בלבו, היה אמור, לכאורה, להכנס לאהלו של משה מיד, שיוכל לשמע את דבר ה' מהר ככל האפשר. אבל יתרו לא עשה כן. הוא לא נכנס אלא המתין בחוץ, ושלח שליח אל […]

יתרו ספר שמות פרשת שבוע

פרשת יתרו – אנשי אמת!

כל אחד מאתנו משתוקק בכל לבו ונפשו, שהקב"ה ירצה בו. שאיפתנו הגדולה להיות אהובים ורצויים אצלו. משום כך, עלינו להיות אנשי אמת, כי רק בהם חפץ הקב"ה. אך יש להבין תחלה – מה הם 'אנשי אמת'? לא מדבר באנשים שמעלתם היא רק בכך שאינם משקרים. הקב"ה חפץ באנשי אמת, לא בכאלו שהם רק 'דוברי אמת' [...]