בא ספר שמות

פרשת בא – מדוע היו מבני ישראל שלא רצו לצאת?

במדרש נאמרה סבה  לכך שהמצרים הוכו בחושך, והיא מובאת בפרוש רש"י (י, כב) על הפסוק "ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים": "ולמה הביא עליהם חשך? שהיו בעם ישראל שבאותו הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת, ומתו בשלשת ימי האפלה, שלא יראו מצרים ויאמרו אף הם לוקין כמונו". וכך מפרש רש"י גם את הפסוק (שם יג, […]

בא ספר שמות פרשת שבוע

פרשת בא – מיהו 'אדם גדול'?

על פי רוב, אדם העושה מעשה של גבורה עילאית, מסכן את חייו בפעלה מרשימה, בני אדם מתפעלים ממנו מאד. בונים לו אנדרטאות, יוצרים פסלים בדמותו, קוראים רחובות ואפלו ערים על שמו. הוא נחשב אדם גדול, כי עשה לכאורה דברים גדולים.

בא ספר שמות

פרשת בא – איך נבחר מנהיג?

פרשת בא מתחילה במלים "בא אל פרעה". לכאורה, היה צריך להיות כתוב "לך אל פרעה", ומדוע נאמר "בא"? אלא: "בא" – בא אתי, בא ונלך ביחד. משה רבנו זכה לחבה כה רבה ולמעלה כה גבוהה, שה' הולך אתו. מדוע זכה משה להיות מנהיג ולהושיע את עם ישראל? במה בחן ה' את משה?