מבצע!

עבודת המידות

50.00 25.00

"יכול אדם לנסוע במשך יום שלם לקברי צדיקים ולטבול במקווה האר"י, ולבסוף בגלל וכוח על עשרה שקלים עם נהג המונית הוא מתפרץ בזעם, מכנה אותו 'גנב' ומלבה מריבה שלמה, וכי מה הועילו לו כל שעות התפלה והטהרה שצבר במשך היום?!
התכלית בעולם הזה אינה מתמקדת רק בתפלות ובאמירת תהלים, אלא הקב"ה מצפה מאתנו שהם יובילו אותנו לדברים אחרים – הוא מבקש שנהיה בני אדם, ותכלית האדם להדבק במידותיו של הקב"ה.
*
"אף פעם לא רואים אשה שיושבת ובוכה על שפגעה בבעלה… היא כן שופכת דמעות כמים על שהוא פגע בה… וכן להפך – הבעל אינו בוכה על שפגע באשתו, אלא על שהיא פגעה בו…
אנשים רבים מתהלכים בעולם כמסממים ומרגישים כאלו הם המשלמים ביותר שישנם. כך מתנהלים להם בני האדם כשהם נתונים תחת השפעת המידות הרעות, התאוות, הקנאה והרדיפה אחר כבוד, ומשכנעים שהם הטובים ביותר.
משום כך מחובתו של כל אדם ואדם להתעורר ולהיחלץ מן הכבלים הללו. עליו לנסות להתבונן בגדולי עולם, באלו שהגיעו לרום המעלה – לרוח הקדש וזכו שהקב"ה יאהב אותם, לעקב אחר מהלך חייהם, ללמד מפעלם ולהבין מה הם עשו כדי שהקב"ה יהיה כל כך מרצה ממעשיהם, וכתוצאה מכך יוכל להפנים ולגרם שגם מעשיו יהיו לנחת רוח לפני הבורא יתברך שמו."
***
בספר זה, העוסק בעניין תיקון המידות, מגש ה'מפתח לחיים מאשרים', שהוא העמל על מידותיו של האדם ותיקון הפגימות המצויות בהן.
המדורים השונים עוסקים בפרטי המידות, כמו: אמת ושקר, כבוד וענוה, זריזות ועצלות, מדת הוותרנות, הכרת הטוב וכיוצא בהן, וביניהן שזורות תובנות יסודיות הנוגעות לכלל עניני המידות, אשר עמל הגאון הצדיק רבי נסים יגן זצוק"ל להחדיר בשומעי לקחו. עיון בספר יביא את האדם להכרה אמתית בגנות המידות הרעות ובכח ההרסני הטמון בהן, ויאיר לפניו באור יקרות את דמותו של אדם העמל על מידותיו, אשר שולט ברוחו והופך למלך על כל כחות נפשו וגופו.
כדרכו בקדש, מתבל הרב את דבריו בדוגמאות מתוך התורה והנביאים, במאמרי חז"ל, ובמדרשים היורדים לחדרי הלב ומעוררים את האדם, שמציבות לפני האדם סמל ודוגמא – לפסגות שאליהן מתרומם אדם העובד על המידות שבו.