מבצע!

מי תגן עלינו

20.00 10.00

בחוברת זו נפתח צוהר לעניינים שונים הנוגעים למדת הצניעות רום מעלתה ושכרם של הצנועים, ההגנה שיש באמצעותה על כלל ישראל, ודרגות הקדושה שהיא טומנת בחובה, ומנגד – חומרת עוונם של החוטאים בעניין זה, כמו כן נדונו בו האיסורים השונים והאופנים כיצד ניתן להנצל מהם, ואף הבחינות השונות למדה זו המתבטאת בלבוש, בדיבור ובהתנהגות של נפש שפלה ורוח נמוכה.