מבצע!

מועדים: אלול, ראש השנה

50.00 25.00

רבותי היקרים, כשהייתי בשבת בבית הכנסת, ושם כנהוג, הכריז הגבאי שראש חדש אלול מגיע – אני פחדתי מאד. מימי לא פחדתי כמו באותה שבת. השתדלתי להבליג, לכסות את הפחד שלי מפני כבוד השבת, אבל באמת פחדתי. רק הבקר הייתי בבית חולים כמה שעות בבדיקות. לו הייתי יודע בראש חדש אלול שעבר שאני אעבר את מה שאני עובר עכשו – לא הייתי נותן לראש השנה לעבר כך. הצרה אצלנו היא, שכל אחד חושב שלו זה לא יקרה…
אנחנו לא חוששים ולא פוחדים, לא מיום הדין ולא מהדין עצמו. מי פוחד מה' יתברך?! לא צריך לחשב על לקויי חמה ולא לחפש סבות לצרות. צריך לעשות תשובה!! זה הכל! ה' יתברך כבר ידאג לשאר!

ספר זה, הראשון מתוך סדרת ספרי 'נתיבי אור' – מועדים, כולל בתוכו דברי התעוררות לקראת חדש אלול וראש השנה ותאור עומק הדין והפחד הנדרש מן האדם בימים הללו, כהדרכה למשימת התשובה המטלת על כל אחד ואחד מאתנו, בלווי עצות מעשיות כיצד לזכות בדין כאשר עמל הגאון הצדיק רבי נסים יגן זצוק"ל להחדיר בשומעי לקחו.
כדרכו בקדש, מתבל הרב את דבריו בדגמאות מתוך התורה והנביאים, במאמרי חז"ל, ובמדרשים היורדים לחדרי הלב ומעוררים את האדם, על מנת לסיע בעד הלומדים להתבונן ולהפך כל מועד ומועד לקרש קפיצה רוחני ולעליה בעבודת ה'.