מבצע!

כינור דוד השלם

60.00 40.00

ספר הזמירות כינור דוד השלם
הכולל סדר סעודות שבת, פיוטים לשבת קודש
שירות ותשבחות לפי המקאמים
שירת הבקשות השלם, פזמונים לכל השנה
פיוטים למועדים ולשמחות, שירים חסידיים
סדר החגים והמועדים השלם

אפשרות להקדשה בהטבעה