מבצע!

כוחה של שבת – מהדורת כיס

20.00 10.00

את פרי הגיגיו ומחשבותיו – השמיע הרב זצ"ל לפני תלמידיו שוחרי המוסר. מה נהדר היה המראה לראותו דורש מנהמת לבו! הצועק אמונה ואהבת ה' ממעמקי לבו ונפשו בכל מאדו, ואשר כל מאוייו ומחשבתו רק להרחיב את מעגל עבדי ה' – בני עליה, להחדיר את הבטחון בה' בין כל שדרות העם.
הלומדים והמעינים בספר זה, יוכלו לחוש, להרגיש ולראות עין בעין – את הקולות, את הרוממות ואת הקדושה, אשר היתה נחלת כל שומעי לקחו בחיי חיותו, בעת שהיה דורש ברחבי ארץ ישראל והעולם בקולו חוצב להבות האש.

מצינו בגודל מצות השבת (זהר יתרו צב ע"א) שהמקיים מצות עשה של השבת כמי שקיים כל רמ"ח עשה שבתורה והשומר שלא לעבור לא תעשה שלה כאילו שומר כל שס"ה לא תעשה שבתורה. וכן המחלל את השבת כאילו עובר על כל התורה. (רש"י פרשת שלח טו, מא)

בספר זה מלוקטים פנינים נפלאים משיחותיו ודרשותיו של רבי נסים יגן זצוק"ל, עצות ורעיונות, הארות ושביבי לב, בכוחה וחשיבותה של שבת קודש, הנוגעות לכל יהודי באשר הוא.