מבצע!

חיים של תורה – מהדורת כיס

15.00 10.00

יבוא אדם ויאמר, הייתי בפדיון הבן, השתתפתי בסעודת ברית מילה, השתטחתי על קברו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א במירון, התפללתי בקברי הצדיקים, הלכתי למקווה האר"י וטבלתי מספר פעמים, קימתי את כל המצוות. כלל וכלל לא פשוט האיש הזה, אשריו ומה טוב חלקו. אבל לעומתו יבוא אדם אחר שלמד בביתו משנה אחת עם בנו, למד דף גמרא, עליו אמר רב ברכיה כל מצוותיה של תורה לא שווים לערך למוד תורה… נפלא, אבל הדברים צריכים לזעזע אותנו, להריץ אותנו ללמד.
הבה נשנן לעצמנו: משנה אחת חשובה יותר ממאה אלף בריתות, שורה אחת של גמרא שווה פי מיליון מסעדת פדיון הבן, וכמה מלים של למוד תורה שוות את כל הטבילות במקווה האר"י. שב ותלמד ותשיג בחמש דקות את מה שכל הסגולות הללו מסגלות להביא לך כל הימים…

כך זעק מזכה הרבים הגאון הצדיק רבי נסים יגן זצוק"ל מנהמת לבו משך עשרות שנים – ואף בערב ימיו – מסר נפשו ממש, ולא פסק פיו מלדרוש, לעורר את כלל ישראל, ולקרב את לבם לאביהם שבשמים.
למוד התורה הוא הנושא אשר עמד בראש מעיניו כל ימי חייו, אשר הווה את תמצית אישיותו ובו השקיע את מירב כוחותיו ותמצית דם נפשו. את ערכי למוד התורה ומסירות הנפש למענה, בעמל וביגיעה אשר אין דגמתם תוך נכונות להקרבה אין סופית למען קנינה – לא העביר רבנו רק באמצעות דרשות ושיחות. הוא העביר אותם בראש ובראשונה באמצעות הנהגתו שלו, אשר היה בה משום סמל ודוגמא לדור כלו בהיותו נושא שלהבת הקדש של התורה בטהרתה ובפסגת שקידתה, כפי שיוכל המעיין להיוכח מתוך עיון בפתח הספר בו מתארת שקידתו העצומה והתמדתו.
המעיין בספר, אם יתן את לבו להתבונן בדברים היוצאים מן הלב אשר נשמעו מפיו מפיק המרגליות של מורנו ורבנו, ימצא בהם עצות נכוחות ומפלאות לזכות בכתרה של תורה, אשר תוכלנה ללוותו בכל פסיעה בדרך העולה בית א-ל, ולסלול את דרכו לאור משנתו ותורתו של מורנו ורבנו זצוק"ל.