Recent Posts

פרשת יתרו - לב שומע

פרשת יתרו – לב שומע

ליתרו היה כח שמיעה, שבני אדם אחרים אינם תמיד זוכים לו. דוד המלך מודה לה' על שעשה לו אזנים, כמו שנאמר: "אזנים כרית לי" (תהלים מ, ז), ונשאלת ה... Read more

פרשת בא - מיהו 'אדם גדול'?

פרשת בא – מיהו 'אדם גדול'?

על פי רוב, אדם העושה מעשה של גבורה עילאית, מסכן את חייו בפעלה מרשימה, בני אדם מתפעלים ממנו מאד. בונים לו אנדרטאות, יוצרים פסלים בדמותו, קוראים רחובות... Read more

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

זוהי חנות לדגומא למטרות בדיקה - הזמנות לא יכובדו.