משפטים ספר שמות פרשת שבוע

פרשת משפטים – "ונמכר בגניבתו" מדוע?

המציאות הגורמת למכירתו של אדם לעבד עברי מתרחשת כאשר אדם גנב ולא הצליח לשלם את גנבתו, וכדי להחזיר את חובו בית הדין היו מוכרים אותו לעבד. ענש זה לא היה מתקבל על דעתם של שופטים מודרניים השופטים לפי משפטי הגויים, והם היו מכנים אותו 'פרימיטיבי ומישן' (עפרא לפומייהו). לפי דעתם, לא כל כך נורא לגנב, [...]