גלריית תמונות

בצעירותו

[images cols="three" lightbox="true"]
[image link="4526" image="4526"]
[image link="4527" image="4527"]
[image link="4539" image="4539"]
[image link="4540" image="4540"]
[image link="4538" image="4538"]
[image link="4537" image="4537"]
[image link="4536" image="4536"]
[image link="4535" image="4535"]
[image link="4534" image="4534"]
[image link="4531" image="4531"]
[image link="4528" image="4528"]
[image link="4529" image="4529"]
[image link="4530" image="4530"]
[image link="4524" image="4524"]
[/images]

מחולל תנועת התשובה

[images cols="three" lightbox="true"]
[image link="4544" image="4544"]
[image link="4545" image="4545"]
[image link="4546" image="4546"]
[image link="4547" image="4547"]
[image link="4548" image="4548"]
[image link="4549" image="4549"]
[image link="4550" image="4550"]
[image link="4551" image="4551"]
[/images]

…במקום שבעלי תשובה עומדים

[images cols="three" lightbox="true"]
[image link="4553" image="4553"]
[image link="4554" image="4554"]
[image link="4555" image="4555"]
[image link="4556" image="4556"]
[image link="4557" image="4557"]
[image link="4558" image="4558"]
[image link="4559" image="4559"]
[image link="4560" image="4560"]
[image link="4561" image="4561"]
[image link="4562" image="4562"]
[image link="4563" image="4563"]
[image link="4564" image="4564"]
[image link="4565" image="4565"]
[image link="4566" image="4566"]
[image link="4567" image="4567"]
[image link="4568" image="4568"]
[image link="4569" image="4569"]
[image link="4570" image="4570"]
[image link="4571" image="4571"]
[image link="4572" image="4572"]
[image link="4573" image="4573"]
[image link="4574" image="4574"]
[image link="4575" image="4575"]
[image link="4576" image="4576"]
[image link="4577" image="4577"]
[image link="4578" image="4578"]
[image link="4579" image="4579"]
[image link="4580" image="4580"]
[image link="4581" image="4581"]
[image link="4582" image="4582"]
[image link="4583" image="4583"]
[image link="4584" image="4584"]
[image link="4585" image="4585"]
[image link="4586" image="4586"]
[/images]