ספר בראשית

דף מבחן

זה נושאים וורדפרס כיצד לבצע הדרכה למתחילים – מאת Momizat נושאים וורדפרס יכולים לשמש לאתרים פשוטים ומורכבים. בהדרכה וורדפרס יש לנו ניסינו לכסות את כל היסודות וכמה נושאים מתקדמים. שימושיות והתאמה אישית הן הסיבות העיקריות שאנשים רואים וורדפרס כל כך גבוהות. סיבה נוספת היא המגוון העצום של נושאים זמינים עבור WordPress – אתה יכול ליצור […]

משפטים ספר שמות פרשת שבוע

פרשת משפטים – "ונמכר בגניבתו" מדוע?

המציאות הגורמת למכירתו של אדם לעבד עברי מתרחשת כאשר אדם גנב ולא הצליח לשלם את גנבתו, וכדי להחזיר את חובו בית הדין היו מוכרים אותו לעבד. ענש זה לא היה מתקבל על דעתם של שופטים מודרניים השופטים לפי משפטי הגויים, והם היו מכנים אותו 'פרימיטיבי ומישן' (עפרא לפומייהו). לפי דעתם, לא כל כך נורא לגנב, [...]
וארא ספר שמות פרשת שבוע

פרשת וארא – וירא פרעה כי היתה הרווחה

התורה מספרת מה אומר פרעה לאחר שהסתלקה מכת ברד "וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו ולא שמע אלהם" (ח, יא). כי כך טבעו של אדם, שכשרווח לו מעט, הוא שוכח מהר את ההתעוררות שבאה לו! נכון, פרעה אומר: "חטאתי הפעם, ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים", אבל מיד לאחר מכן הוא ממשיך לאחז ברשעו, [...]
וארא ספר שמות פרשת שבוע

פרשת וארא – הסיבה למכות מצרים

אחד מאלהיהם של המצרים היה היאור. אחת מהסבות שפרעה היה הולך ליאור, היתה כדי לקים פגישות עם אל הים, פגישה בין אל הים לאל היבשה... לכן, את המכה הראשונה הביא הקדוש ברוך הוא על היאור, משום שאם היה מביא את המכה במקום אחר, היו המצרים סבורים ש'במקרה' האלהים שלהם ישן באותו זמן, יצא לפנסיה, או [...]
וארא ספר שמות פרשת שבוע

פרשת וארא – "העתירו בעדי"

יש מכות שבהם כתוב שפרעה שלח לקרא למשה ואהרן ולבקש מהם "העתירו בעדי... ה' הצדיק וכו'", ויש מכות שפרעה לא קורא להם, לא צועק, לא אומר שום דבר. לדגמא, מכת דם. היתה זו מכה מאד לא נעימה. אשה מצרית פותחת את הברז ורואה דם. רוצה לבשל מרק ויוצא דם, פותחת את התנור ויוצא דם, באמבטיה [...]
ספר שמות פרשת שבוע שמות

פרשת שמות – ותרד לרחוץ על היאור

בתיה ירדה "לרחץ על היאור", ואומרים חז"ל שירדה לרחץ מגלולי בית אביה. בת פרעה היתה מקפת גלולים, עבודה זרה והבלים, ונפשה העדינה והאצילית סלדה מהם. התורה מדגישה: "ונערתיה הלכת על יד היאר", הנערות המשרתות שלה הלכו אתה. ויש כאן למוד חשוב: לפעמים אדם יודע את האמת ומבין את חשיבותה. הוא רוצה לבחר את הבחירה הנכונה, [...]
ספר שמות פרשת שבוע שמות

פרשת שמות – ותיראן המילדות את האלוקים

פרעה החליט, בתאום עם יועציו: "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו". פרעה ידע, שלשתי המילדות היהודיות ישנה השפעה עצומה על נשות ישראל. על אף שהיה פרעה מקפיד ביותר על כבודו, הוא רצה לדבר עם המילדות בעצמו. הוא לא שלח לשם כך שוטרים, ולא שליחים, ולא סמך על שום אדם מחכמיו שיעשה זאת. הוא רצה לתת להן [...]
ספר שמות פרשת שבוע שמות

פרשת שמות – מלך חדש "שנתחדשו גזירותיו"

התורה אומרת: "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף". מהו "מלך חדש"? מבארת הגמרא: "רב ושמואל, חד אמר חדש ממש, וחד אמר שנתחדשו גזרותיו" – לפי דעה אחת היה זה מלך חדש, ולפי הדעה השניה היה זה אותו פרעה עצמו, אך הוא שנה לחלוטין את היחס שלו כלפי עם ישראל. לפי דעה [...]
יתרו ספר שמות פרשת שבוע

פרשת יתרו – מדוע בקש יתרו שיקבלו את פניו?

מכיון שהיה יתרו מחפש את האמת בכל כוחו, מתעוררת תמיהה על מעשה אחד שלו: יתרו הגיע אל משה, אל המדבר. יתרו, שבקשת האמת בערה בלבו, היה אמור, לכאורה, להכנס לאהלו של משה מיד, שיוכל לשמע את דבר ה' מהר ככל האפשר. אבל יתרו לא עשה כן. הוא לא נכנס אלא המתין בחוץ, ושלח שליח אל […]

יתרו ספר שמות פרשת שבוע

פרשת יתרו – אנשי אמת!

כל אחד מאתנו משתוקק בכל לבו ונפשו, שהקב"ה ירצה בו. שאיפתנו הגדולה להיות אהובים ורצויים אצלו. משום כך, עלינו להיות אנשי אמת, כי רק בהם חפץ הקב"ה. אך יש להבין תחלה – מה הם 'אנשי אמת'? לא מדבר באנשים שמעלתם היא רק בכך שאינם משקרים. הקב"ה חפץ באנשי אמת, לא בכאלו שהם רק 'דוברי אמת' [...]